XSMB 500 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày – KQXSMB 500 ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây nhất

XSMB ngày 17-07-2024

ĐB 54959
G1 56122
G2 0887394181
G3 338150263337770248887438361601
G4 3300408513479923
G5 898514171636506237911252
G6 825287821
G7 64241876
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,7,8
2 1,2,3,4,5
3 3,6
4 7
5 2,9
6 2,4
7 0,3,6
8 1,3,5,5,7,8
9 1

XSMB ngày 16-07-2024

ĐB 79496
G1 54389
G2 1487999309
G3 863010217009978474418320910665
G4 6962079753440621
G5 776621890312585050038386
G6 359794639
G7 45126022
Đầu Đuôi
0 1,3,9,9
1 2,2
2 1,2
3 9
4 1,4,5
5 0,9
6 0,2,5,6
7 0,8,9
8 6,9,9
9 4,6,7

XSMB ngày 15-07-2024

ĐB 43030
G1 44299
G2 0034025339
G3 076844511822380380637716379753
G4 4649784159463334
G5 682896819694225230355230
G6 700124697
G7 67416681
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 4,8
3 0,0,4,5,9
4 0,1,1,6,9
5 2,3
6 3,3,6,7
7
8 0,1,1,4
9 4,7,9

XSMB ngày 14-07-2024

ĐB 81707
G1 44574
G2 7283105924
G3 805492919830206652798197038879
G4 6754716390947920
G5 795964095695081040625469
G6 754323701
G7 20993318
Đầu Đuôi
0 1,6,7,9
1 0,8
2 0,0,3,4
3 1,3
4 9
5 4,4,9
6 2,3,9
7 0,4,9,9
8
9 4,5,8,9

XSMB ngày 13-07-2024

ĐB 83060
G1 19484
G2 6151436996
G3 861011992067112399372886849815
G4 2833727658521955
G5 103377826976285382656672
G6 365270589
G7 35848297
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4,5
2 0
3 3,3,5,7
4
5 2,3,5
6 0,5,5,8
7 0,2,6,6
8 2,2,4,4,9
9 6,7

XSMB ngày 12-07-2024

ĐB 92619
G1 11319
G2 9819929744
G3 270671197808680338932215271172
G4 8758254063251020
G5 573776141159314817695866
G6 359476412
G7 66367206
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,9,9
2 0,5
3 6,7
4 0,4,8
5 2,8,9,9
6 6,6,7,9
7 2,2,6,8
8 0
9 3,9

XSMB ngày 11-07-2024

ĐB 91323
G1 70916
G2 9438663833
G3 666531838337645541395695927652
G4 6957410218519729
G5 487147055200263288117332
G6 352707121
G7 33659987
Đầu Đuôi
0 0,2,5,7
1 1,6
2 1,3,9
3 2,2,3,3,9
4 5
5 1,2,2,3,7,9
6 5
7 1
8 3,6,7
9 9

XSMB ngày 10-07-2024

ĐB 81994
G1 86474
G2 4879391360
G3 698849842596213612432042208699
G4 0997176327410603
G5 552611708547676385764500
G6 016405227
G7 32811641
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 3,6,6
2 2,5,6,7
3 2
4 1,1,3,7
5
6 0,3,3
7 0,4,6
8 1,4
9 3,4,7,9

XSMB ngày 09-07-2024

ĐB 09466
G1 96676
G2 0899343413
G3 295077714213259051594825963945
G4 7304200180735968
G5 800355042222125213989231
G6 955966994
G7 72787348
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,7
1 3
2 2
3 1
4 2,5,8
5 2,5,9,9,9
6 6,6,8
7 2,3,3,6,8
8
9 3,4,8

XSMB ngày 08-07-2024

ĐB 40957
G1 85011
G2 4481691475
G3 688405518996603523287859776511
G4 0449292319565319
G5 612612724973224830559627
G6 243424253
G7 88675078
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,6,9
2 3,4,6,7,8
3
4 0,3,8,9
5 0,3,5,6,7
6 7
7 2,3,5,8
8 8,9
9 7
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 500 ngày

Bộ số Số lượt về
61
về 11 lần
67
về 10 lần
32
về 9 lần
79
về 9 lần
20
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
34
về 8 lần
36
về 8 lần
52
về 8 lần
57
về 8 lần
66
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 41 lần Đuôi 0: 51 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 42 lần Đuôi 1: 48 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 49 lần Đuôi 2: 46 lần Tổng 2: 56 lần
Đầu 3: 61 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 57 lần
Đầu 4: 49 lần Đuôi 4: 50 lần Tổng 4: 49 lần
Đầu 5: 49 lần Đuôi 5: 48 lần Tổng 5: 53 lần
Đầu 6: 60 lần Đuôi 6: 58 lần Tổng 6: 57 lần
Đầu 7: 58 lần Đuôi 7: 51 lần Tổng 7: 62 lần
Đầu 8: 49 lần Đuôi 8: 45 lần Tổng 8: 43 lần
Đầu 9: 42 lần Đuôi 9: 60 lần Tổng 9: 42 lần

Thống kê lô tô 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 167 lần
52
về 166 lần
89
về 162 lần
32
về 160 lần
62
về 160 lần
Bộ số Số lượt về
61
về 159 lần
49
về 157 lần
59
về 154 lần
43
về 151 lần
10
về 150 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1321 lần Đuôi 0: 1374 lần Tổng 0: 1305 lần
Đầu 1: 1356 lần Đuôi 1: 1315 lần Tổng 1: 1335 lần
Đầu 2: 1353 lần Đuôi 2: 1456 lần Tổng 2: 1376 lần
Đầu 3: 1285 lần Đuôi 3: 1373 lần Tổng 3: 1309 lần
Đầu 4: 1386 lần Đuôi 4: 1277 lần Tổng 4: 1309 lần
Đầu 5: 1339 lần Đuôi 5: 1284 lần Tổng 5: 1365 lần
Đầu 6: 1410 lần Đuôi 6: 1387 lần Tổng 6: 1359 lần
Đầu 7: 1346 lần Đuôi 7: 1309 lần Tổng 7: 1428 lần
Đầu 8: 1355 lần Đuôi 8: 1272 lần Tổng 8: 1370 lần
Đầu 9: 1349 lần Đuôi 9: 1453 lần Tổng 9: 1344 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: